Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 236 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska