Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 234 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska