Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXV/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/233/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r poz.713 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2021 rok następujących komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu:
1) Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXV 233 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska