Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

        

          PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)


ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik nr 5 – PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (dot. części nr 1 zamówienia).pdf
Załącznik nr 6 – ZIPdokumenty dot. części nr 1 zamówienia (1).zip ZIPdokumenty dot. części nr 1 zamówienia (2).zip                 
Załącznik nr 7 – PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (dot. części nr 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 8 – ZIPdokumenty dot. części nr 2 zamówienia.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)
Załącznik nr 11 – Identyfikator postępowania - ca61c05f-4410-449a-a705-736815ab65ea
Załącznik nr 12 – Klucz publiczny postępowania

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne poprzez transmisje on-line na stronie internetowej: https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html.

 

WAŻNY KOMUNIKAT:

W związku z planowaną zmianą treści SIWZ, która jest w trakcie opracowywania, zostanie przesunięty termin składania i otwarcia ofert oraz przesunięcie terminu wnoszenia wadium.

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

PDFSIWZ (zmodyfikowana).pdf
 

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ (zmodyfikowany).zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ (zmodyfikowany).zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 5 do SIWZ PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ ZIPdokumenty dot. części nr 2 zamówienia (1).zip ZIPdokumenty dot. części nr 2 zamówienia (2).zip

Załącznik nr 7 do SIWZ PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (dot. części nr 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ ZIPdokumenty dot. części nr 1 zamówienia.zip

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ (zmodyfikowany).pdf WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ (zmodyfikowany).pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)

Załącznik nr 11 do SIWZ Identyfikator postępowania - ca61c05f-4410-449a-a705-736815ab65ea

Załącznik nr 12 do SIWZZIPOBMIAR (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 13 do SIWZ ZIPPRZEDMIAR (dot. części nr 1 zamówienia).zip
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne poprzez transmisje on-line na stronie internetowej: https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html.