Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.202.2020

Zarządzenie Nr S.0050.202.2020

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej

 

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z póxn. zm.); § 3 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. nr 96 poz. 850); § 3 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej w związku zarządzeniem nr S.0050.46.2016 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną w Gminie Dobrodzień zarządzam co następuje:

§ 1

Z godnie z planem przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w Gminie Dobrodzień na 2020 rok (OC.5557.2.2020) w dniach 22-23 grudnia br. zostanie przeprowadzone ćwiczenie obrony cywilnej (trening decyzyjny) pk. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych w Gminie Dobrodzień”.

§ 2

W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim wysokich efektów szkoleniowych zarządzam co następuje:

  1. Jako cel szkoleniowy w ćwiczeniu przyjąć doskonalenie kierowania strukturami obrony cywilnej w gminie tj. wybranymi elementami Zespołu Kierowania Obroną Cywilną w Gminie Dobrodzień (ZKOC) oraz wybranymi elementami zespołów biorących udział w procesie ewakuacji (przyjęcia) ludności.

  2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję kierownika, sztab ćwiczenia oraz zespoły określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  3. Załącznik nr 1 określa również miejsce pracy zespołów ćwiczących.

§ 3

Zadania uczestników ćwiczenia:

  1. Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp przygotuje do zatwierdzenia: koncepcję, plan ćwiczenia dziennik prowadzenia działań, karty oceny oraz pozostałą dokumentację pomocniczą wymaganą w trakcie prowadzenia szkoleń.

  2. W trakcie ćwiczenia pracować (bazować) na posiadanej już dokumentacji, mapach.

  3. Termin gotowości do ćwiczenia 22 października br. godzina 11:00.

  4. W związku z panującą epidemią trening przeprowadzić w reżimie sanitarnym w małych grupach/zdalnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.202.2020.pdf (274,19KB)