Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwalone

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień (Uchwała nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r.)

 

 1. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta i Gminy Dobrodzień (Uchwała nr XXVIII/162/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 września 1997 r.)
 1. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu pomiędzy ulicami: Lubliniecką, Oleską, Polną i Kościuszki (Uchwała nr XXXII/190/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 stycznia 1998 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego M/G1 dla części gminy Dobrodzień (Uchwała nr XXXVIII/248/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2002 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień (Uchwała nr VI/40/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 kwietnia 2003 r.)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień (Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r.: uchwała – tekst,
 • APP (plik gml).
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MG/3 dla części gminy Dobrodzień (Uchwała nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2003 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MG/4 dla części gminy Dobrodzień (Uchwała nr XXXVII/202/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 kwietnia 2005 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień (Uchwała nr XXXIV/282/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej (Uchwała nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz (Uchwała nr XLVIII/440/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022 r.)
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji powierzchniowej dla części działki nr 347 (dawniej 178/164) w obrębie Klekotna
 • uchwała - tekst,
 • rysunek (zgeoreferowany plik tif) oraz legenda,
 • APP (plik gml).

 

ZBIÓR APP DLA MPZP

ZBIÓR APP DLA STUDIUM

METADANE DLA ZBIORU APP DLA MPZP

METADANE DLA ZBIORU APP DLA STUDIUM