Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/222/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIV 222 2020.pdf

 

 

Głosowanie Uchwały Nr XXIV/222/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):