Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu z uchwały Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) w związku z Zarządzeniem Burmistrza S.0050.173.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Dobrodzień w dniach od 18 listopada do 25 listopada 2020 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców gminy na temat projektu uchwały zamieszczonej na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi przyjmowane będą na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w  dniu 25.11.2020 r. do godz.14:00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, adres: Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 - wnioski można zgłaszać również w formie elektronicznej na adres lub pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie od dnia 18.11.2020 r. do 25.11.2020 r.

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf (217,38KB)

 

 

 

Wyniki konsultacji