Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

Dobrodzień, 16.11.2020r.

 

ORG. 0012.6.2020

 

 

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku o godzinie 15-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu;

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;

 • zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień;

 • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 2. Sprawy różne.

   

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu, Zdrowia i Promocji

Gabriel Kukowka

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPprojekty uchwal.zip