Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przeprowadzonej konsultacji

Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

z dnia 13.11.2020 roku

 

Konsultacje przeprowadzono poprzez: zamieszczenie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 

Konsultacje przeprowadzane były w terminie: od 29.10.2020 r. do 06.11.2020 r. na podstawie uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. oraz Zarządzenia nr S.0050.166.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28.10.2020 roku.

 

Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać w formie elektronicznej na adres lub formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

 

Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji.pdf (176,62KB)