Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dn.6 listopada 2020

Dobrodzień, dnia 6 listopada 2020 r.

PP.6733.3.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

Zgodnie z art. 104 Kpa oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm. ), zawiadamia się, że dniu 06 listopada 2020 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działkach

A : obręb Makowczyce, AM_1, działki nr : 414/133 ;

B : obręb Ligota Dobrodzieńska, działki nr :

296, 338, 339, 414, 295, 294, 340, 341, 343, 413, 412, 291, 292, 475, 342, 476, 478, 411, 410, 409, 305, 304, 306, 308, 307, 344, 290, 310, 345, 346, 347, 348, 314, 349, 487, 488, 489, 352, 335, 492, 353, 334, 354, 300, 299, 320, 319, 281, 280, 279, 277, 266, 265, 267, 268, 269, 270, 322, 323, 328, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 321, 320, 273, 495, 494, 355, 496, 497, 357, 356, 499, 259, 325, 358, 324, 359, 174, 360, 505, 405, 406, 407, 408, 507, 175, 257, 510, 404, 403, 402, 513, 401, 179, 362, 178, 361, 180, 363, 181, 364, 515, 400, 182, 516, 183, 365, 184, 366, 399, 518, 519, 255, 256, 367, 368, 521, 398, 397, 396, 520, 186, 369, 523, 395, 522, 187, 525, 394, 254, 252, 253, 370, 371, 391, 392, 393, 92, 40, 91, 90, 86, 87, 30, 84, 41, 24, 80, 69, 16, 70, 45, 71, 72, 73, 74, 21, 44, 43, 22, 23, 42, 78, 79, 77, 81, 143, 188, 189, 141, 142, 190, 197, 198, 209, 214, 247, 248, 249, 250, 374, 251, 380, 536, 535, 542, 541, 539, 538, 537, 534, 533, 532, 531, 246, 372, 373, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 540, 543, 544, 389, 390, 545, 239, 238, 237, 375, 236, 145, 376, 377, 387, 388, 552, 378, 379, 220, 221, 222, 223, 127, 126, 258, 274, 584 .

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, zastrzeżenia i odwołania w tut. Urzędzie w pokoju nr 1 w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30,

Odwołanie od decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji określającej istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) .

Dobrodzień 06 listopada 2020 r.

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

dr Andrzej Jasiński

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dn.06.11.2020r..pdf (293,65KB)