Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dn. 22 października 2020

Dobrodzień, dnia 22 października 2020 r.

PP.6733.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dobrodzieńska.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

podaję do wiadomości:

o wszczęciu wymienionego postępowania.

Inwestycja będzie lokalizowana:

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr:

obręb Ligota Dobrodzieńska:

296; 338; 339; 414; 295; 294; 340; 341; 343; 413; 412; 291; 292; 475; 342; 476; 478; 411; 410; 409; 305; 304; 306; 308; 307; 344; 290; 310; 345; 346; 347; 348; 314; 349; 487; 488; 489; 352; 335; 492; 353; 334; 354; 300; 299; 320; 319; 281; 280; 279; 277; 266; 265; 267; 268; 269; 270; 322; 323; 328; 326; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 321; 320; 273; 495; 494; 355; 496; 497; 357; 356; 499; 259; 325; 358; 324; 359; 174; 360; 505; 405; 406; 407; 408; 507; 175; 257; 510; 404; 403; 402; 513; 401; 179; 362; 178; 361; 180; 363; 181; 364; 515; 400; 182; 516; 183; 365; 184; 366; 399; 518; 519; 255; 256; 367; 368; 521; 398; 397; 396; 520; 186; 369; 523; 395; 522; 187; 525; 394; 254; 252; 253; 370; 371; 391; 392; 393; 92; 40; 91; 90; 86; 87; 30; 84; 41; 24; 80; 69; 16; 70; 45; 71; 72; 73; 74; 21; 44; 43; 22; 23; 42; 78; 79; 77; 81;143; 188; 189; 141; 142; 190; 197; 198; 209; 214; 247; 248; 249; 250; 374; 251; 380; 536; 535; 542; 541; 539; 538; 537; 534; 533; 532; 531; 246; 372; 373; 245; 244; 243; 242; 241; 240; 540; 543; 544; 389; 390; 545; 239; 238; 237; 375; 236; 145; 376; 377; 387; 388; 552; 378; 379; 220; 221; 222, 223; 127; 126; 258; 274; 584

obręb Makowczyce, AM_1, działki: 414/133.

Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (pok. nr 1 – w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, od wtorku do czwartku pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .w terminie 10 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

dr Andrzej Jasiński

Dobrodzień, dnia 22 października 2020 r.

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dn. 22 października 2020.pdf (172,88KB)