Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, 22.10.2020r.

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

ORG.0002.23.2020

 

 

Informuję, że XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godzinie 15-tej w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych oraz złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień,

 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień,

 • załatwienia skargi z dnia 1 października 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok,

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2021 – 2025,

 • zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela