Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 19.10.2020r.

RADA MIEJSKA
w Dobrodzieniu

ORG.0012.8.2020

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 26 października 2020 roku o godzinie 15-tej w trybie zdalnym.


Porządek posiedzenia:

    1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2021 – 2025.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.
    5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego przy ulicy Chłopskiej 2/6 w Dobrodzieniu.
    6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1613 o powierzchni  0,2623 ha, położonej w Dobrodzieniu.
    7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2963 o powierzchni 0,2866 ha, położonej w Dobrodzieniu.
    8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha, położonej w Turzy.
    9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.
    10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.
    11. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok,
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.
    12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
    13. Sprawy różne.


PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus