Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.153.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.153.2020

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień

z dnia 08.10.2020 roku

w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności


 

Na podstawie § 3 i § 2. pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1993.10.04 (Dz.U.1993.91.421) w sprawie powszechnej samoobrony ludności w związku z § 3 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 850); § 3, § 6, § 7, § 10 zarządzenia nr S.0050.41.2016 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w Gminie Dobrodzień oraz § 2 pkt. a i c, § 3 zarządzenia nr S.0050.161.2015 Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 15 października 2020 roku w ramach organizowanego szkolenia szkolenia obronnego zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz określonych grup szkoleniowych z jednostek podległych.

§ 2

Plan oraz harmonogram szkolenia określa zatwierdzony przeze mnie plan zajęć.

§ 3

Za przygotowanie dokumentacji określonej w § 2 oraz prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia czynię odpowiedzialnym inspektora ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2020.pdf (137,98KB)