Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, dnia 21.09.2020r.

ORG.0002.22.2020

 

Informuję, że XXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się  w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Dyskusja na temat bezpieczeństwa i porządku w Gminie Dobrodzień.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu;

  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu;

  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pludrach;

  • załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej;

  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok,

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 7. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 8. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 9. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

 

PDFXXII Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip