Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 17.09.2020 r.

GK.6220.2.2020

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Błachów, na działce o numerze ewidencyjnym 158 w gminie Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie”,

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu)

Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Tul

Zastępca Burmistrza

PDFzawiadomienie o zebranych dowodach.pdf