Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.130.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.130.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie upoważnienia  do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2019 poz. 2133) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam  Panią  Justynę Jańta - pracownika  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Dobrodzieniu  do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

§ 2. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać  w każdej chwili zmienione lub odwołane.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Burmistrz

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2020.pdf (69,78KB)