Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.133.2020

ZARZĄDZENIE NR.S.0050.133.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 09 września 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) w związku z art.25, 35 i 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji publicznej, na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat, jak niżej :


 

lp

numer działki stary

numer działki nowy

powierzchnia

klasoużytek

obręb

CENA WYWOŁAWCZA

wadium

uwagi

1

619

 

0,6022

RV

Dobrodzień

420,00

12,60

 

2

60

399 obręb Kocury

0,4227

ŁIV

Warłów

295,00

8,85

 

3

1001

 

1,6019

RIVB – 0,7210 RIVA – 0,1977 RVI – 0,3667 RV – 0,2592 B – 0,0573

Dobrodzień

1120,00

33,60

 

4

1276

 

0,5300

RIVB – 0,2492 RV – 0,2808

Dobrodzień

370,00

11,10

 

5

146/5

220

0,6040

RIVB

Bzinica Nowa

425,00

12,75

 

6

655/123

76

0,3560

RVI – 0,1800 ŁVI – 0,1790

Pietraszów

250,00

7,50

 

7

387/70

240

1,0274

PSIV

Bzinica Nowa

720,00

21,60

 

8

351/70

242

0,4673

PSIV

Bzinica Nowa

330,00

9,90

 

9

2956

 

0,2103

ŁV – 0,0519 RV – 0,1584

Dobrodzień

150,00

4,50

 

10

1308

 

1,0889

RV

Dobrodzień

765,00

22,95

 

11

1793/1

 

6,6588

RIVA – 4,8837 RIVB – 0,8014 RV – 0,9737

Dobrodzień

4660,00

139,80

 

12

1794/1

 

0,6507

RIVB – 0,2028 RIVA – 0,4479

Dobrodzień

455,00

13,65

 

13

100

238

0,1740

PSV

Rzędowice

120,00

3,60

 

14

1255

 

0,2934

RV – 0,0032 RIVB – 0,0036 RIVA – 0,2866

Dobrodzień

205,00

6,15

 

15

994

 

0,8726

RVI

Dobrodzień

610,00

18,30

 

16

1733/1

 

6,7580

RIIIb – 3,7349 RIVa – 0,6322 RIVb – 2,3909

Dobrodzień

4730,00

141,90

10.9245 ha

17

1733/5

 

4,1665

ŁIV – 3,3037 PsV – 0,8628

Dobrodzień

2915,00

87,45

18

53

396 obręb Kocury

3,2056

RIVA

Warłów

2245,00

67,35

 

19

58

397 obręb Kocury

3,7786

RIVA

Warłów

2645,00

79,35

 

20

179/23

81 o pow. 3,3078

3,0783

RIVA – 2,9104 RIVB – 0,1679

Warłów

2155,00

64,65

 

21

145/19

24 o pow. 2,6310

2,6080

RIVA – 2,4752 RIVB – 0,1173 RV – 0,0155

Warłów

1825,00

54,75

 

22

965

 

0,6840

PSV – 0,1794 RVI – 0,3022 RV – 0,1053 RIVB – 0,1001

Dobrodzień

480,00

14,40

 

23

2333/2

 

3,3761

RV – 0,6394 RVI – 2,7367

Dobrodzień

2365,00

70,95

 

24

2377

 

2,2644

RIVB – 1,1452 RV – 0,9758 RIVA – 0,1434

Dobrodzień

1585,00

47,55

 

25

739

 

0,4762

RIVA – 0,2138 RIVB – 0,2624

Dobrodzień

335,00

10,05

 

26

1627

 

0,2498

RIVA – 0,2151 RIVB – 0,0292

Dobrodzień

175,00

5,25

 

27

1628

 

0,2501

RIVA – 0,2305 W – 0,0069 RIVB – 0,0127

Dobrodzień

175,00

5,25

 

28

1629

 

0,2501

RIVA – 0,2501

Dobrodzień

175,00

5,25

 

29

16/2

502

5,9600

RIVB – 0,4800 RV – 5,4480

Warłów

9670,00

290,10

13,6301 ha RIVB – 3,0393 RV – 9,4023 RVI – 1,1885

30

34

4,0000

RV – 3,0690 RVI – 0,9310

Warłów

31

538/27

0,8600

RIVB – 0,0830 RVI – 0,2175 RV – 0,5595

Warłów

32

539/27

0,5000

RIVB – 0,1940 RVI – 0,0400 RV – 0,2660

Warłów

33

540/27

1,0000

RIVB – 0,7500 RV – 0,2500

Warłów

34

541/27

0,2500

RIVB – 0,2200 RV – 0,0300

Warłów

35

542/27

0,5000

RV – 0,0500 RIVB – 0,4500

Warłów

36

543/27

0,7500

RIVB – 0,7070 RV – 0,0430

Warłów

37

289

 

0,3836

RV

Dobrodzień

270,00

8,10

 

38

291

 

0,5002

RV – 0,4985 BA – 0,0017

Dobrodzień

350,00

10,50

 

39

1241

 

0,5732

RIVA – 0,3676 RIVB – 0,2056

Dobrodzień

400,00

12,00

 

40

1664/1

 

1,5185

RV – 0,0607 RIVA – 0,8810 RIVB – 0,5768

Dobrodzień

1065,00

31,95

 

41

1664/5

 

1,0808

ŁIV – 0,9798 RIVA – 0,1010

Dobrodzień

755,00

22,65

 

42

515/2

515/2

0,4997

PSIV

Rzędowice

350,00

10,50

 

43

2657

 

0,2152

Bi – 0,0463 RV – 0,1689

Dobrodzień

150,00

4,50

 

44

2610/2

 

0,3022

ŁV – 0,3011

TR 0,0011

Dobrodzień

105,00

3,17

 § 2.

1. Jednocześnie, po upływie wywieszenia wykazu ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę tych nieruchomości.


2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załączniki i jest on integralną częścią niniejszego zarządzenia

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień, na okres 21 dni, począwszy od dnia 09 września 2020 r.


 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2020.pdf (64,70KB)