Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2020

L.p.

Data kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontrolowanych zadań

1

31.01.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu

Weryfikacja zakresu realizowanego przedsięwzięcia na podst. umowy nr 134/2019/G-67/OZ-ZOA/D

2

11.05.2020

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa

w Opolu

Kontrola roślin,produktów roślinnych i przedmiotów w Zabytkowym Parku Miejskim w Dobrodzieniu,

3

09.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola operacji

,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Wojska Polskiego”

4

07.08.2020-30.10.2020

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2019r. oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2020

5

03.09.2020

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Zasady i przepisy BHP- ochrona przed COVID-19

6

8.09.2020

Wojewoda Opolski/ Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

7

03.11.2020-04.12.2020

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

Działalność organów administracji publicznej dot. podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

8

17.11.2020-22.12.2020

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej , w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2017r.