Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2015

Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2015 roku

 

L.p.

Data kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontrolowanych zadań

1

16.02.2015-09.04.2015

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Kontrola- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

2

13.03.2015

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Kontrola- przekazanie nieodpłatnie nieruchomości

3

16.03.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wizytacje w miejscu operacji pn. ,,Siłownie zewnętrzne w Dobrodzieniu”

4

13.05.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu

Kontrola realizacji zadania- przebudowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Opolska w Dobrodzieniu

5

28.05.2015-29.05.2015

Wojewoda Opolski / Opolski Urząd Wojewódzki

Kontrola poprawności realizacji projektu pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 1029630 w m. Klekotna ul. Boczna gm. Dobrodzień

6

23.06.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wizytacje w miejescu realizacji operacji ,, Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu “

7

03.07.2015-06.07.2015

Wojewoda Opolski/ Opolski Urząd Wojewódzki

Sprawdzenie prawidłowości wyk. Przez Burmistrza zadań objętych umowami o dotację oraz wykorzystanie dotacji

8

16.09.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wizytacje w miejscu realizacji operacji pn. ,, Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Opolska do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu”

9

18.09.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu

Kontrola relizacji zadania- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach

10

23.09.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Dopuszczenie do użytkowania oczyszczalni w Pludrach

11

29.09.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi

12

08.10.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Powszechna akcja deratyzacyjna