Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.: Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej ".

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia.pdf