Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części I i II Zamówienia - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRODZIEŃ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części I i II Zamówienia w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214.000 euro na zadanie pn.:UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRODZIEŃ”.

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części I Zamówienia.pdf
PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części II Zamówienia.pdf