Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRODZIEŃ

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214.000 euro na zadanie pn.: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRODZIEŃ”.


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf

XLSZałącznik Nr 6 - Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego.xls

Załącznik Nr 7 - Identyfikator postępowania - 6184ad38-e75b-4136-a0c9-0b5b18976149

Załącznik Nr 8 - ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_6184ad38-e75b-4136-a0c9-0b5b18976149.asc

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
PDFStan techniczny oraz wyposażenie techniczne w budynkach mieszkalnych na dzień 31.05.2020 r..pdf       

 

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne otwarcie ofert odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych (obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy użyciu dozowników na korytarzu urzędu). Przed wejściem do urzędu należy zadzwonić na nr tel.: 34 35 75 100. Prosimy o wchodzenie do budynku pojedynczo z zachowaniem dwumetrowych odstępów między osobami.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf