Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT ARCHITEKTURY.zip
Załącznik nr 6 – ZIPPROJEKT KONSTRUKCJI.zip
Załącznik nr 7 – ZIPPROJEKT TECHNOLOGII.zip
Załącznik nr 8 – ZIPBADANIA GEOLOGICZNE.zip
Załącznik nr 9 – ZIPPROJEKT P. POŻ.zip
Załącznik nr 10 – ZIPPROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH.zip
Załącznik nr 11 – ZIPPROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.zip
Załącznik nr 12 – ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.zip
Załącznik nr 13 – ZIPWIZUALIZACJA.zip
Załącznik nr 14 – ZIPPRZEDMIARY.zip
PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY
Załącznik nr 16 – Identyfikator postępowania - 9b9d7ff8-de66-4a2d-b7f0-ce368910d653
Załącznik nr 17 – ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_9b9d7ff8-de66-4a2d-b7f0-ce368910d653.asc

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne poprzez transmisje on-line na stronie internetowej: https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf

PDFSPROSTOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OTWARCIA OFERT.pdf