Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF

DOCZałącznik nr 1do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFDecyzja ZDW w Opolu.pdf

PDFMAPA POGLĄDOWA dot. rozbudowy sieci wodociągowej (Nr rys. 1).pdf

PDFMAPA POGLĄDOWA dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFOGRODZENIE PRZEPOMPOWNIA P-OI (Nr rys. 8).pdf

PDFOpinia ZUDP w Oleśnie.pdf

PDFOświadczenie Projektanta.pdf

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI MAPA POGLĄDOWA (Nr rys. 1).PDF

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI MAPA ZASADNICZA dot. rozbudowy sieci wodociągowej ( Nr rys. 2).pdf

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI MAPA ZASADNICZA dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( Nr rys. 2).pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY (Nr rys. 3).pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ (Nr rys. 3).pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU TŁOCZNEGO ŚCIEKÓW SANITARNYCH (Nr rys. 4).pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ (Nr rys. 5).pdf

PDFPROJEKT WYKONAWCZY dot. rozbudowy sieci wodociągowej - opis techniczny.pdf

PDFPROJEKT WYKONAWCZY dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - opis.pdf

PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZEPOMPOWNIA P-OI (Nr rys. 7).pdf

PDFPRZEDMIAR - Budowa wiz-tu dla zasilania przepompowni ścieków P-1.pdf

ZIPPRZEDMIAR ROBÓT dot. rozbudowy sieci wodociągowej.zip

PDFPRZEDMIAR ROBÓT dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFPRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH POI (Nr rys. 6).pdf

PDFSCHEMATY ZABEZPIECZEŃ (Nr rys. 10).pdf

PDFSCHEMATY ZABEZPIECZEŃ (Nr rys. 4).pdf

PDFSTUDZIENKA REWIZYJNA NIEWŁAZOWA fi 425 mm (Nr rys. 9).pdf

PDFSTWiORB dot. rozbudowy sieci wodociągowej.pdf

PDFSTWiORB dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFUWAGA !!! - zakres już wykonany.pdf

PDFUzgodnienie ZGKiM w Dobrodzieniu.pdf

PDFOSTWiORB - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf

PDFSSTWiORB - INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE.pdf