Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 2020 rok

  • PDFUchwała Nr XX 174 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2020/2021

 

  • PDFUchwała Nr XX 170 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

  • PDFUchwała Nr XX 168 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina

 

 

  • PDFUchwała Nr XX 165 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

 

 

  • PDFUchwała Nr XVIII 152 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

  • PDFUchwała Nr XVIII 151 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/ 66/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

  • PDFUchwała Nr XVII 144 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku