Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2020

 


UCHWAŁA NR XXII/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza


UCHWAŁA NR XXII/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR XXII/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXII/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r


UCHWAŁA NR XXII/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej


UCHWAŁA NR XXII/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny


UCHWAŁA NR XXII/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny


UCHWAŁA NR XXII/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


PDFUchwała Nr XXI 188 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 188 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 187 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 187 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 186 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 186 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 185 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 185 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 184 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu”

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 184 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 183 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 183 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 182 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 182 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 181 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 181 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 180 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 180 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 179 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 179 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 178 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 178 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 177 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 177 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI 176 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania

PDFGłosowanie uchwały Nr XXI 176 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 175 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Dobrodzień z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 175 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 174 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2020/2021

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 174 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 173 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 173 2020.pdf

 

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 172 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 171 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 171 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 170 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 170 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 169 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 169 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 168 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 168 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 167 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - Uchylona uchwałą Nr XXI/181/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 167 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 166 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 166 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX 165 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

PDFGłosowanie uchwały Nr XX 165 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 164 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 164 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 163 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 163 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 162 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-11 w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 162 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 161 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie dofinansowania przedsiębiorcom w dobie pandemii COVID-19 do czynszów wynajmowanych lokali

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 161 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 160 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 160 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX 159 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości

PDFGłosowanie uchwały Nr XIX 159 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 158 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 158 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 157 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień, jako partnera, do projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 157 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 156 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 156 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 155 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 155 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 154 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 154 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 153 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 153 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 152 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 152 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 151 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/ 66/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFGłosowanie uchwały Nr XVIII 151 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 150 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki dla której organizatorem jest Gmina Dobrodzień do projektu zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 150 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 149 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 149 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 148 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 148 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 147 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 147 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 146 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 146 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 145 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 145 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 144 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 144 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII 143 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 30 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVI/134/2020 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFGłosowanie uchwały Nr XVII 143 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 142 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 142 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 141 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XII/98/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 141 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 140 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 140 2020.pdf 

PDFUchwała Nr XVI 139 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 139 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 138 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 138 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 137 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 137 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 136 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 136 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 135 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2019/2020

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 135 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 134 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - Uchylona uchwałą Nr XVII/143/2020 z dnia 12 marca 2020 roku

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 134 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 133 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 133 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVI 132 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

PDFGłosowanie uchwały Nr XVI 132 2020.pdf

PDFUchwała Nr XV 131 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 131 2020.pdf

PDFUchwała Nr XV 130 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 130 2020.pdf

PDFUchwała Nr XV 129 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 129 2020.pdf

PDFUchwała Nr XV 128 2020.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok

PDFGłosowanie uchwały Nr XV 128 2020.pdf