Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu”.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

                PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 6 – PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

              PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

              PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  17-01-2020 16:36
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  07-02-2020 14:00
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 765
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl