Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza 2020

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie powołania przedstawiciela pracowników ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przekształcenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.43.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2020 .pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.53.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.74.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.33.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi wyborami na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.186.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.43.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2020

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Dobrodzień w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości