Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2020

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.53.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.74.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.33.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi wyborami na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.186.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.43.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2020

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Dobrodzień w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2020.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2020
  przez: Waldemar Krafczyk
 • opublikowano:
  13-01-2020 09:18
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  30-03-2020 15:38
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 370
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl