Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 221 000 euro na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł.

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia.pdf