Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZLICZANIA INWESTYCJI I PROJEKTÓW

Do samodzielnego stanowiska ds. rozliczania inwestycji i projektów należy:
    1. Współudział w nadzorze nad planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta i gminy i współpraca w tym zakresie z Rada Miejską.
    2. Współudział w prowadzeniu nadzoru inwestycyjnego nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami.
    3. Koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
    4. Prowadzenie dokumentacji finansowania inwestycji.
    5. Współudział w rozliczaniu projektów  pochodzące z funduszy unijnych i innych.
    6. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących inwestycji.
    7. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej w zakresie inwestycji i projektów.
    8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych.
    9. Wydawanie pozwoleń na odbiór odpadów (nieczystości ciekłych).
    10. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Inspektor
Joanna Nieszwiec-Jaszcz
tel. 34 3575100 w.56
email: