Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Do samodzielnego stanowiska ds. planowania przestrzennego należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalizacyjnych.
  3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
  4. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.
  5. Prowadzenie spraw z zakresu podziału, rozgraniczania, scalania i wymiany nieruchomości – wydawanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.
  6. Prowadzenie spraw zakresu planowania przestrzennego gminy, wydawanie odpisów, wyrysów i zaświadczeń z obowiązujących planów miejscowych i studium.
  7. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
  8. Prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego (wydawanie opinii i uzgodnień.

Referent
Gerard Zajontz
tel. 34 3575100 w.26
email: