Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Do samodzielnego stanowiska ds. planowania przestrzennego należy:
    1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
    2. Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalizacyjnych.
    3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
    4. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.
    5. Prowadzenie spraw z zakresu podziału rozgraniczania scalania i wymiany nieruchomości – wydawanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.
    6. Prowadzenie spraw zakresu planowania przestrzennego gminy, wydawanie odpisów, wyrysów i zaświadczeń z obowiązujących planów miejscowych i studium.
    7. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

Inspektor
Ewald Zajonc
tel. 34 3575100 w.26
email: