Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy:
    1. Samodzielne przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SIWZ, publikacja ogłoszeń, ocena ofert, przygotowywanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp.).
    2.  Nadzór i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych.
    3. Kompletowanie dokumentacji do zamówień publicznych.
    4. Monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne.
    5. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
    6. Prowadzenie czynności związanych z zamówieniami zgodnie z wprowadzonym regulaminem udzielania zamówień publicznych.
    7. Prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych.
    8. Opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.

Inspektor
Marek Kochel
tel. 34 3575100 w.36
email: