Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI

Do samodzielnego stanowiska ds. inwestycji należy:
    1.  Nadzór nad planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta i gminy i współpraca w tym zakresie z Rada Miejską.
    2. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji technicznych inwestycji.
    3. Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami w zakresie:
    1) przekazanie wykonawcom terenu robót;
    2) prowadzenie kontroli zgodności zakresu realizowanych inwestycji, jakości wykonanych robót oraz kosztu inwestycji z dokumentacją techniczną, umową oraz przyjętym harmonogramem wykonania i finansowania;
    3) organizowanie i dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
    4) egzekwowanie od wykonawców napraw wynikających z udzielonych gwarancji jakości i rękojmi na wady dotyczące wykonanych przez nich inwestycji;
    5) organizowanie i przeprowadzenie komisyjnych odbiorów pogwarancyjnych.
    4. Współpraca z referatem Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie spraw związanych z przygotowaniem gruntów pod inwestycje oraz inwestycji drogowych.
    5. Współpraca w procesie działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
    6. Opracowywanie wymaganych przepisami sprawozdań z realizacji inwestycji.
    7. Pomoc w rozliczaniu inwestycji prowadzonych ze środków Unii Europejskiej.

Inspektor
Dariusz Dykta
tel. 343575100 w.55
email: