Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.: „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu".


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (dot. części nr 1 zamówienia)
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (dot. części nr 3 zamówienia)
Załącznik nr 7 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia (1).zip
                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia (2).zip
                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia (3).zip
                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia (4).zip
                        ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia (5).zip
Załącznik nr 8 – ZIPProjekt budowlany i wykonawczy (konstrukcja) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 9 – ZIPprojekt budowlany (b. sanitarna) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 10 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. technologia wody fontanny) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 11 – ZIPPROJEKT (b. elektryczna) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 12 – ZIPPROJEKT (b. drogowa) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 13 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY ZIELENI (b. architektury zieleni) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 14 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. architektoniczna) - dot. części nr 2 zamówienia.zip
Załącznik nr 15 – PDFKONSTRUKCJA WIATY ŚMIETNIKOWO-GOSPODARCZEJ - dot. części nr 2 zamówienia.pdf
Załącznik nr 16 – PDFOPIS MAŁEJ ARCHITEKTURY - dot. części nr 2 zamówienia.pdf
Załącznik nr 17 – ZIPprojekt (b. sanitarna) - dot. części nr 2 zamówienia.zip
Załącznik nr 18 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. elektryczna) - dot. części nr 2 zamówienia.zip
Załącznik nr 19 – ZIPPROJEKT (b. architektoniczno-budowlana + wyposażenie placu zabaw) - dot. części nr 3 zamówienia.zip
Załącznik nr 20 – ZIPPROJEKT (pozostałe elementy parku) - dot. części nr 3 zamówienia (1).zip
                          ZIPPROJEKT (pozostałe elementy parku) - dot. części nr 3 zamówienia (2).zip
                          ZIPPROJEKT (pozostałe elementy parku) - dot. części nr 3 zamówienia (3).zip
                          ZIPPROJEKT (pozostałe elementy parku) - dot. części nr 3 zamówienia (4).zip
                          ZIPPROJEKT (pozostałe elementy parku) - dot. części nr 3 zamówienia (5).zip
Załącznik nr 21 – PDFinstrukcje montażu (cz. 1) - dot. części nr 3 zamówienia.pdf
Załącznik nr 22 – PDFinstrukcje montażu (cz. 2) - dot. części nr 3 zamówienia.pdf
Załącznik nr 23 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (b. elektryczna) - dot. części nr 3 zamówienia.zip
Załącznik nr 24 – ZIPPROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY (b. monitoringu) - dot. części nr 3 zamówienia.zip
Załącznik nr 25 – ZIPspecyfikacje techniczne (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 26 – PDFSSTWiOR (b. sanitarna) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 27 – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGII WODY FONTANNY - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 28 – PDFSTWiORE (b. elektryczna) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 29 – PDFSSTWiOR (b. drogowa) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 30 – PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE (b. architektury zieleni) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 31 – PDFSSTWiORB (dot. części nr 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 32 – PDFSST-E (dot. części nr 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 33 – PDFSTWiORB (dot. części nr 3 zamówienia).pdf
Załącznik nr 34 – PDFSTWiOR (dot. części nr 3 zamówienia).pdf
Załącznik nr 35 –ZIPzałaczniki do STWiOR (dot. części nr 3 zamówienia).zip
Załącznik nr 36 – PDFSTE1 (dot. części nr 3 zamówienia).pdf
Załącznik nr 37 – PDFSTE2 (dot. części nr 3 zamówienia).pdf
Załącznik nr 38 – ZIPPRZEDMIAR (b. architektoniczno-budowlana) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 39 – PDFPrzedmiar robót (b. sanitarna) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 40 – PDFPRZEDMIAR (b. technologia wody fontanny) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 41 – ZIPPrzedmiar (b. elektryczna) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 42 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (b. drogowa) - dot. części nr 1 zamówienia.zip
Załącznik nr 43 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (b. architektury zieleni) - dot. części nr 1 zamówienia.pdf
Załącznik nr 44 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 45 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT- branża elektryczna- aktualizacja (dot. części nr 2 zamówienia).pdf
Załącznik nr 46 – PDFPRZEDMIAR (b. architektoniczno-budowlana + wyposażenie placu zabaw) - dot. części nr 3 zamówienia.pdf
Załącznik nr 47 – ZIPPrzedmiar (b. elektryczna) - dot. części nr 3 zamówienia.zip
Załącznik nr 48 – PDFPRZEDMIAR ROBÓT (b. monitoringu) - dot. części nr 3 zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 49 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 50 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)
PDFZałącznik nr 51 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 3 zamówienia)

          PDFZmiana treści SIWZ.pdf

          PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Uwaga !

Zamawiający w wyniku otrzymania zapytań do treści SIWZ i konieczną w związku z tym zmianą treści SIWZ, planuje przedłużyć termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium na dzień 26.03.2019 r. do godziny 10:00.

Stosowną zmianę treści SIWZ oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w tej kwestii zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na niniejszej stronie.

      

           PDFZmiana treści SIWZ.pdf

           ZIPZałacznik nr 5 do SIWZ (zmodyfikowany).zip
           ZIPZałacznik nr 6 do SIWZ (zmodyfikowany).zip

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

           


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-03-2019
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  01-03-2019 11:53
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  26-03-2019 15:17
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2310
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl