Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bieżące informacje publiczne 2019 - 2020  • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

    Projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
    Na podstawie  uchwały Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) w związku z Zarządzeniem Nr S.0050.82.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 czerwca 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w dniach od 4 czerwca do 15 czerwca 2020 roku.
    Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Uwagi do projektu uchwały będą przyjmowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl  • PDFZawiadomienie Starosty Oleskiego.pdf (265,04KB) o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębu ewidencyjnego 0060 - Pludry, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski

  • PDFZawiadomienie Starosty Oleskiego.pdf (193,87KB) o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych 0030 Klekotna, 0065 - Rzędowice, 0086 - Zwóz, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski  • PDFGL.ZUZ.3.421.193.2019.BS.pdf (1,09MB) – zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia odcinka drogi krajowej nr 46  Grodziec – Myślina dot. m. Myślina, Turza.