Przejdź do treści strony WCAG

Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019

PDFXIV Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

PDFWspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFXIII Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFPosiedzeie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFXII Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPosiedzeie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFXI Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFX Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPprojekty uchwal.zip

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFIX Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFVIII Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjej.pdf

PDFVII Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFVI Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwal.zip

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFV Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjej.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf