Przejdź do treści strony WCAG

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

-  Dyllong  Sara - Przewodnicząca
-  Maleska  Dorota
-  Proft  Jerzy
-  Wloczyk  Joachim
-  Wołowczyk  Dorota - Wiceprzewodnicząca


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

-  Bula  Krzysztof - Przewodniczący
-  Karpinski  Damian - Wiceprzewodniczący
-  Lichota  Rajmund


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

-  Chwalczyk  Rafał
-  Dyllong  Sara - Wiceprzewodnicząca
-  Kapela  Piotr
-  Kobus  Robert
-  Kukowka Gabriel - Przewodniczący
-  Miazga  Tomasz
-  Maleska  Dorota
-  Skibe  Jacek
-  Wloczyk  Joachim
-  Wołowczyk  Dorota
-  Zając  Radosław


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

-  Bula  Krzysztof
-  Chwalczyk  Rafał
-  Kapela  Piotr
-  Karpinski  Damian
-  Kobus  Robert - Przewodniczący
-  Kukowka  Gabriel
-  Lichota  Rajmund
-  Miazga  Tomasz
-  Proft  Jerzy
-  Skibe  Jacek
-  Zając  Radosław - Wiceprzewodniczący