Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2010

PDFZarządzenie Nr 159.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZałącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 158.pdf

PDFZarządzenie Nr 158.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 157.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 156.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatnoścci wykraczaja poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr 155.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Dobrodzieniu na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 154.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 153.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf Burmistrza Doprodzienia z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 151.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rozformowania Formacji Obrony Cywilnej (FOC)

DOCZarządzenie Nr 150.doc Burmistrza Doprodzienia z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 149.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 146.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2010r.

DOCZarządzenie Nr 145.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2010r.

DOCZarządzenie Nr 144.doc Burmistrz Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

DOCZarządzenie Nr 143.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w  Dobrodzień za świąteczną sobotę 25 grudnia 2010r.

DOCZarządzenie Nr 142.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

PDFZarządzenie Nr 141.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 140.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

DOCZarządzenie Nr 139.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których Miasto Dobrodzień jest organizatorem, oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

DOCZarządzenie Nr 138.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków  w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 137.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 136.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 135.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 134.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na Osiedlu Wieczorka w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 133.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 132.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 131.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 130.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr 129.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 128.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 127.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

DOCZarządzenie Nr 126.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 125.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 124.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 123.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 122.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2010 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

DOCZarządzenie Nr 120.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

DOCZarządzenie Nr 119.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 118.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r

PDFZarządzenie Nr 117.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 116.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 115.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 113.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 110.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

DOCZarządzenie Nr 109.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 108.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym budżetu na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr 106.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 104.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DOCZarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 102.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 101.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 100.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 99.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nie zabudowanej tj. drogi o nazwie ul. Boczna zlokalizowanej w Warłowie od Adama Cisińskiego na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 98.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 97.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 96.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego sprzętu

DOCZarządzenie Nr 95.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 94.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 93.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr 91.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego w zakresie dostawy usługi dowozu uczniów do szkół do 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 89.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr 88.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nie zabudowanej tj. drogi o nazwie  ul. Boczna zlokalizowanej w Warłowie od Adama Cisińskiego na rzecz Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 87.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 79 Burmistrza Dobrodzienia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 86.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 85.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 84.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 82.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 81.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 80.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 79.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 78.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 77.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu”

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73.pdf

PDFZarządzenie Nr 72.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok oraz w planie finansowym zakładu budżetowego - ZGKiM w Dobrodzieniu na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 69.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 68.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesienie rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego

DOCZarządzenie Nr 67.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania oraz powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

PDFZarządzenie Nr 66.pdf urmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 65.pdf urmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 63.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 62.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 61.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego bydżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 60.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

PDFZarządzenie Nr 59.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok w

PDFZarządzenie Nr 58.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57.doc

DOCZarządzenie Nr 56.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

DOCZarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

DOCZarządzenie Nr 53.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie określenia stanu faktycznego oraz rozmiaru szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

PDFZarządzenie Nr 52.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr 50.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą: "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu" za 2009 rok

PDFZarządzenie Nr 49.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą: "Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu" za 2009 rok

DOCZarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 47.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 46.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

DOCZarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w  Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 42.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

DOCZarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” na okres 10 lat

DOCZarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

DOCZarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 37.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 36.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 28.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr 26.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 25.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 2 kwietnia 2010 roku

PDFZarządzenie Nr 24.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej zlokalizowanej w Bzinicy Nowej przy ul. Łącznej 3 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

PDFZarządzenie Nr 21.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 20.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z późn. zm.

PDFZarządzenie Nr 17.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 16.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 14.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

DOCZarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  15 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZałącznik Nr 1.doc

PDFZarządzenie Nr 10.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 6.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  11 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

DOCZarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ewakuacji /przyjęcia/ ludności

PDFZarządzenie Nr 3.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Powstańców a Dworcową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 2.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przekazania w administrowanie agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą do Zakaładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 1.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planów wykonawczych budżetu bminy na 2010 rok

PDFZałącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

PDFZałącznik Nr 4.pdf

PDFZałącznik Nr 5.pdf

PDFZałącznik Nr 6.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  31-08-2011 14:23
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  27-05-2014 08:11
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4075
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl