Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2011

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XII 115 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011r., uchwały Nr VII/70/2011 z dnia 16 czerwca 2011r., uchwały Nr VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r., uchwały Nr IX/88/2011 z dnia 27 września 2011r., uchwały Nr X/100/2011 z dnia 28 października 2011r. oraz uchwały Nr XI/110/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XI 112 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr XI 111 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 

 • DOCUchwała Nr XI 109 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 

 • PDFUchwała Nr XI 108 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 

 • PDFUchwała Nr XI 107 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

 

 

 • PDFUchwała Nr XI 105 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XI 103 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 

 

 • DOCUchwała Nr X 100 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011, uchwały Nr VII/70/2011 z dnia 16 czerwca 2011, uchwały   Nr VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. oraz uchwały Nr IX/88/2011 z dnia   27 września 2011r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

 • DOCUchwała Nr X 99 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr X 98 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego

 

 • DOCUchwała Nr X 97 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Myślina-Turza o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na remont chodnika przy drodze powiatowej

 

 • DOCUchwała Nr X 96 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IX/86/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy  Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

 • PDFUchwała Nr X 95 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr X 94 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr X 93 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • PDFUchwała Nr X 92 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 12 października 2011 roku na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • DOCUchwała Nr X 91 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie

 

 • DOCUchwała Nr IX 90 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji

 

 • DOCUchwała Nr IX 89 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej w Dobrodzieniu”

 

 

 • DOCUchwała Nr IX 87 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 roku

 

 

 

 • DOCUchwała Nr VIII 84 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

 

 • DOCUchwała Nr VIII 83 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

 

 • DOCUchwała Nr VIII 82 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu”

 

 • DOCUchwała Nr VIII 81 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej

 

 • DOCUchwała Nr VIII 80 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011r. oraz uchwały Nr VII/70/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

 

 • DOCUchwała Nr VIII 78 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień - Klekotna – gr. woj. śląskiego

 

 • DOCUchwała Nr VIII 77 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

 

 • DOCUchwała Nr VIII 76 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika

 

 • DOCUchwała Nr VIII 75 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika

 

 

 • PDFUchwała Nr VIII 73 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 

 • DOCUchwała Nr VII 72 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr II/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

 

 • DOCUchwała Nr VII 71 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrodzień za I półrocze

 

 

 

 • DOCUchwała Nr VII 68 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kocury-Malichów na lata 2008-2015

 

 • DOCUchwała Nr VII 67 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pludry na lata 2011-2018

 

 • DOCUchwała Nr VII 66 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

 

 • DOCUchwała Nr VII 65 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

 

 • DOCUchwała Nr VII 64 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

 • DOCUchwała Nr VII 63 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

 • DOCUchwała Nr VII 62 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2010 rok

 

 • DOCUchwała Nr VII 61 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2010 rok

 

 • DOCUchwała Nr VI 60 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu”

 

 • DOCUchwała Nr VI 59 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

 

 • PDFUchwała Nr VI 58 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice

 

 • PDFUchwała Nr VI 57 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr VI 56 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

 • DOCUchwała Nr VI 54 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 

 • PDFUchwała Nr VI 53 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 • PDFUchwała Nr VI 52 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr VI 51 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

 • PDFUchwała Nr VI 50 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr V 48 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach

 

 

 • DOCUchwała Nr V 46 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1952 0 Dobrodzień–Klekotna-gr.woj. śląskiego

 

 • DOCUchwała Nr V 45 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr V 44 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. i uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

 • DOCUchwała Nr V 43 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

 

 • DOCUchwała Nr V 42 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

 

 • DOCUchwała Nr V 41 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej

 

 • DOCUchwała Nr V 40 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu, w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 • DOCUchwała Nr V 39 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

 

 • DOCUchwała Nr V 38 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017
  • Załącznik do Uchwały Nr V 38 2011 - STRATEGIA Gminy Dobrodzien.docx

 

 • PDFUchwała Nr V 37 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 36 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany części „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień”

 

 • PDFUchwała Nr V 35 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr IV 34 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr IV 33 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  • Załącznik do Uchwały Nr IV 33 2011.xls

 

 • PDFUchwała Nr IV 32 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym

 

 • DOCUchwała Nr IV 31 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr II/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  30-08-2011 13:57
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  09-01-2012 15:14
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4920
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl