Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w związku z rozstrzygnięciem części nr 1 i 2 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza.

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia.pdf