Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik nr 5 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 1 zamówienia) - Gosławice ul. Lubliniecka.pdf
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 1 zamówienia) - Gosławice ul. Lubliniecka
Załącznik nr 7 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Opolska.pdf
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Opolska
Załącznik nr 9 – PDFPRZEDMIAR (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Leśna.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip – dokumentacja projektowa (dot. części nr 2 zamówienia) - Turza ul. Leśna
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

                PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  20-07-2018 18:50
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  08-08-2018 09:04
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4411
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl