Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień”.

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf