Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Burmistrza

 

Do zakresu działania zastępcy burmistrza należy m.in.:
- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikających innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
- w porozumieniu z sekretarzem gminy przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji zastępcy burmistrza,
- prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- nadzór nad drogami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./ oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 114 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  26-08-2011 11:08
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  21-01-2019 11:10
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 10315
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl