Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz

AH.jpeg 

Burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik
Wybrana Burmistrzem Dobrodzienia w dniu 7 kwietnia 2024r. Wcześniej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w DobrodzieniuCzłonek Zarządu LGD „Kraina Dinozaurów", Członek Zarządu Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym, Członek Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice. Laureatka "Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej", wyróżniona nagrodą "January 2018", Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury, Różą Powiatu 2020/2021.
tel. 34 35-75-100, e-mail: 
www.agnieszkahurnik.pl

 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zakresu zadań Burmistrza należy m.in.:
- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, budżetu Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- wykonywanie budżetu,
- wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statut Gminy Dobrodzień uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002 roku i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Pełne brzmienie statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępna do wglądu w pokoju Nr 114 Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu.