Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza 2011

DOCZarządzenie Nr 177.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

DOCZarządzenie Nr 176.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 175.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 175.doc

DOCZarządzenie Nr 174.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksów Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 173.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobrodzień zaewidencjonowanych w księgach Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 172.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr 171.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo – podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych u podatników

DOCZarządzenie Nr 170.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 169.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 158/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

DOCZarządzenie Nr 168.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

DOCZarządzenie Nr 167.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrodzieniu do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DOCZarządzenie Nr 166.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DOCZarządzenie Nr 165.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DOCZarządzenie Nr 164.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 163.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 162.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie „Szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach” do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b

DOCZarządzenie Nr 161.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu  30 grudnia 2011r

DOCZarządzenie Nr 160.doc Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 23 grudnia 2011r

DOCZarządzenie Nr 159.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  19 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Wojska Polskiego i Szemrowickiej w Dobrodzieniu, kanalizacji sanitarnej na ulicy Powstańców Śląskich i Kolejowej w Dobrodzieniu i wodociągu na ulicy Wojska Polskiego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 158.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla nowych działek przy ulicy Leśnej w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr 157.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach objętych ewidencją ilościowo-wartościową

DOCZarządzenie Nr 156.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 155.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 154.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 153.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 152.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 151.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 150.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 149.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia w sprawie przekazania w administrowanie budynku mieszkalnego 4 rodzinnego w msc Rzędowice przy ulicy Dobrodzieńskiej 2  do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 148.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 147.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 146.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 145.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 144.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 143.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 142.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia w 2012 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 141.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 140.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 139.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2011 w sprawie przekazania w administrowanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Wojska Polskiego i Szemrowickiej w Dobrodzieniu i kanalizacji sanitarnej na ulicy Powstańców Śląskich i Kolejowej w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 138.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 137.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 136.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 135.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

DOCZarządzenie Nr 134.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 133.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 132.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 17

DOCZarządzenie Nr 131.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 130.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w msc Błachów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 129.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 128.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 127.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 126.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 125.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami

DOCZarządzenie Nr 124.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 października 2011 roku w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

DOCZarządzenie Nr 123.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 122.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 120.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 119.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 118.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 117.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2011 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 54/2010 z dnia 19.05.2010r w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

DOCZarządzenie Nr 116.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie „Szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach” do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach, ul. Wiejska 2

DOCZarządzenie Nr 115.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 113.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

DOCZarządzenie Nr 111.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 110.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 109.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 108.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 107.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 106.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

DOCZarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu na dzień 30 września 2011 r.
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 105.pdf

DOCZarządzenie Nr 104.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 102.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

DOCZarządzenie Nr 101.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

DOCZarządzenie Nr 100.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

DOCZarządzenie Nr 99.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 98.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 98.doc

DOCZarządzenie Nr 97.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

DOCZarządzenie Nr 96.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 95.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 94.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej na Osiedlu Wieczorka w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 93.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 92.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie uchwalenia statutów sołectw
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 92.doc

DOCZarządzenie Nr 91.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 90.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 89.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCZarządzenie Nr 88.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 87.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2009 z dnia 16.06.2009r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 86.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r. 

DOCZarządzenie Nr 85.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia z mian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 84.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

DOCZarządzenie Nr 82.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie przepompowni ścieków w msc Ligota Dobrodzieńska do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 81.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej na ulicy Wojska Polskiego w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 80.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej na ulicy Szemrowickiej w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 79.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzania zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 78.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 77.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w BZINICY STAREJ ul. K.Miarki 2, ze STOWARZYSZENIEM Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki i Kolejka

DOCZarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 72.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 71.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 69.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 68.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 67.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 66.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr 65.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCZarządzenie Nr 63.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 62.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 61.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 60.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 59.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 58.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2011 rokuw sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 56.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 53.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 52.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2011  roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 51.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 49.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie rozformowania i powołania formacji obrony cywilnej oraz organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 47.doc Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

DOCZarządzenie Nr 46.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 36.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 22 kwietnia 2011r

DOCZarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

DOCZarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

DOCZarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.doc

DOCZarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 28.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r.w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 27.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 25.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 24.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca  2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

DOCZarządzenie Nr 21.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r.

DOCZarządzenie Nr 20.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy Dobrodzień w 2011 r.

DOCZarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych

DOCZarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia w 2011 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 9.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2011r

DOCZarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie norm eksploatacyjnych i rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach O.S.P. Miasta i Gminy Dobrodzień w oparciu o Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego P.S.P. z dnia 10 kwietnia 2008r

DOCZarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planów wykonawczych budżetu gminy na 2011r

DOCZarządzenie Nr 6.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 4.doc

DOCZarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCZarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień w 2011 roku
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.doc