Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY dot. sieci wodociągowej.zip – Załącznik nr 5

PDFPROJEKT BUDOWLANY dot. linii zasilającej.pdf – Załącznik nr 6

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY dot. zjazdu z drogi powiatowej.zip – Załącznik nr 7

ZIPOPINIA GEOTECHNICZNA.zip – Załącznik nr 8

ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip – Załącznik nr 9

ZIPPRZEDMIARY ROBÓT.zip – Załącznik nr 10

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

                  PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf

                  PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  12-04-2018 16:52
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  27-04-2018 15:01
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3755
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl