Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 6 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 8 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

                

                 PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  12-03-2018 19:34
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 13:13
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2481
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl