Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień”.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSprostowanie.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip - FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip  - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

PDFZałącznik nr 3a do SIWZ.pdf - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip - INFORMACJA W ZAKRESIE GRUP KAPITAŁOWYCH na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf - OPINIA GEOTECHNICZNA

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY

PDFZałącznik nr 3 do UMOWY Nr RG.272.3.2018.pdf

PDFZałącznik nr 4 do UMOWY Nr RG.272.3.2018.pdf

             

                PDFZmiana treści SIWZ.pdf
                ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ (zmodyfikowany).zip
                PDFZałącznik nr 3 do UMOWY Nr RG.272.3.2018 (zmodyfikowany).pdf

                PDFZmiana treści SIWZ.pdf  
                PDFZałącznik nr 4 do UMOWY Nr RG.272.3.2018 (zmodyfikowany).pdf

 

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

                                                                                                                               

 

               

         


    

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  16-02-2018 11:03
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  28-03-2018 14:40
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2017
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl